Rozwój mikroinstalacji<br />fotowoltaicznych
Rozwój mikroinstalacji
fotowoltaicznych
Aktualne przetargi
Aktualne przetargi
Sprawdź aktualne przetargi
związane z realizacją projektu.
Rozwój mikroinstalacji<br/> fotowoltaicznych
Rozwój mikroinstalacji
fotowoltaicznych

Witamy na stronie firmy Wolar!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOLAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęło działalność 30.06.2008 roku.

Kapitał Spółki wynosi 50 000,00 zł. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

Głównym celem powstania Spółki było prowadzenie działalności polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami (własnymi lub dzierżawionymi) i od początku funkcjonowania jest to główny przedmiot działalności Spółki.

Główne wydarzenia w rozwoju przedsiębiorstwa:

  • 2008 rozpoczęcie działalności
  • 2010 nabycie własnych nieruchomości w miejscowości Głogów
  • 2012 poszerzenie oferty o drobne usługi budowlane oraz rozpoczęcie sprzedaży materiałów budowlanych
  • 2015 Spółka podjęła czynności przygotowujące do rozpoczęcia działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
  • 2017 montaż czterech mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 104 kW i rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej.